Review of: Corinna Ehlers, Konfessionsbildung im Zweiten Abendmahlsstreit (1552–1558/59) [Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 120] (Tübingen: Mohr Siebeck, 2021).

Onderzoeksoutput

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)91-93
Aantal pagina's3
TijdschriftTheologia Reformata
Volume66
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt. 2023

Citeer dit