Review of: Bruce Lindley McCormack, The Humility of the Eternal Son: Reformed Kenoticism and the Repair of Chalcedon (Cambridge: University Press, 2021)

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)433-434
Aantal pagina's2
TijdschriftTheologia Reformata
Volume65
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2022

Citeer dit