Review of: Broeke, Leon van den (ed). Vrij en verbonden ; memoires van Jan Veenhof,Amersfoort: Vuurbaak 2021, (AD Chartas-reeks 38)

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)255-257
Aantal pagina's3
TijdschriftDNK Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800
Volume45
Nummer van het tijdschrift97
StatusPublished - 2022

Citeer dit