Review of: Brian Hefferman, Radicaal Kloosterleven. Ongeschoeide karmelietessen in de Nederlandse katholieke kerk., 1872-1920 (Amsterdam: Amsterdam University Press 2021).

Onderzoeksoutput

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)243-245
Aantal pagina's2
TijdschriftDNK Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800
Volume45
Nummer van het tijdschrift97
StatusPublished - dec. 2022

Citeer dit