Review of: Bianca Stigter, Atlas van een bezette stad. Amsterdam 1940-1945 (met een voorwoord van Job Cohen). Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact, 2019.

  Onderzoeksoutput

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  TijdschriftDNK Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800
  Volume93 (2020), 218-220.
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit