Review of: Bert Koene, Hoe strenge protestanten de homeopathie kaapten : het bewind van de familie Voorhoeve, 1886-1951. Zutphen: Walburgpers, 2022.

Onderzoeksoutput

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)227-229
Aantal pagina's3
TijdschriftDNK Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800
Volume55
Nummer van het tijdschrift99
DOI's
StatusPublished - 2023

Citeer dit