Review of: Bert Dop, De Groninger versie van de doperse doorbraak : veranderingen in de doopsgezinde gemeenten op het Groninger platteland in de periode 1800-1860. Hilversum: Verloren, 2022. (Doperse Documentaire reeks 6).

Onderzoeksoutput

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)219-221
Aantal pagina's2
TijdschriftDNK Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800
Volume45
Nummer van het tijdschrift99
DOI's
StatusPublished - dec. 2023

Citeer dit