Review of: Barbara Pitkin (ed.), Semper Reformanda: John Calvin, Worship, and Reformed Traditions

  Onderzoeksoutput

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)401-402
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTheologia Reformata
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit