Review of: Arnulf Krause, Die Götter und Mythen der Germanen. Wiesbaden: Marix Verlag, 2016. Marlies Stoter en Diana Spiekhout (red.), We Vikings. Frisians and Vikings in the coastal area of the Low Countries. Zwolle/Leeuwarden: Waanders / Fries Museum, 2019.

  Onderzoeksoutputpeer review

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftKerk en Theologie
  Volume71 (2020), 289-291.
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit