Review of: Aleida Siller (red.), Emder Synode 1571: Erinnerungsort – Kulturtransfer (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2022).

Onderzoeksoutput

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)93-94
Aantal pagina's2
TijdschriftTheologia Reformata
Volume66
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt. 2023

Citeer dit