Review of: A. Van de Beek, Mijn Vader, Uw Vader: Het spreken over God de Vader (Utrecht: Meinema, 2017)

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
TijdschriftReformatorisch Dagblad
StatusPublished - 24 feb. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit