Review of: Štefan Štofanik, The Adventure of Weak Theology: Reading the Work of John D. Caputo through Biographies and Events (SUNY Press, 2019)

Onderzoeksoutput

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)192-194
TijdschriftModern Believing
Volume63
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 7 apr. 2022

Citeer dit