Reparatie en verzoening: Diaconaat in het licht van het oecumenisch programma ter bestrijding van het racisme

Onderzoeksoutputpeer review

Samenvatting

Het huidige debat over herstelbetalingen voor het slavernijverleden confronteert diaconale organisaties en fondsen met vragen rond de diaconale dynamiek van geven en ontvangen.
Eerdere kerkelijke discussies over deze thematiek in de jaren zeventig van de twintigste eeuw vormen een goed aanknopingspunt om deze vragen na decennialange stilte opnieuw te doordenken voor de hedendaagse context. Daarbij gaat het om commitment, de overdracht van macht en de waarde van ongemak.
Vertaalde titel van de bijdrageReparation and Reconciliation: Diakonia and the Ecumenical Programme to Combat Racism
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)21-31
Aantal pagina's10
TijdschriftHandelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap
Volume50
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt. 2023

Citeer dit