Reflexen

  Onderzoeksoutput

  Samenvatting

  Reflexen in Theologia Reformata gaan in op een aantal recente ontwikkelingen in kerk en theologie. Ze sluiten doorgaans af met academische personalia, zoals promoties en inauguraties. In deze Reflexen ga ik in op: de Nacht van de theologie (16 november 2019); Publieke en kerkelijke theologiebeoefening; de Vereniging voor Theologie; 120 jaar G.T.S.V. Voetius.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)69-78
  Aantal pagina's10
  TijdschriftTheologia Reformata
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit