Recensie van: Graig S. Keener The Mind of the Spirit: Paul’s Approach to Transformed Thinking

M.C.L. Oldhoff

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)199-200
  TijdschriftTheologia Reformata
  Volume2017
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - jun. 2017

  Citeer dit