Re-Reading Habakkuk 2:4b: Lemma and Interpretation in 1QpHab VII 17–VIII 3

Onderzoeksoutputpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)127-132
Aantal pagina's6
TijdschriftRevue de Qumran
Volume26
Nummer van het tijdschrift101
StatusPublished - 2013

Citeer dit