Rapport Landelijk Beeld Relatie Geloofsgemeenschappen en Mensen met een Verstandelijke Beperking. Onderzoek van de Protestantse Theologische Universiteit in samenwerking met Vereniging van Geestelijk Verzorgers en Reliëf, Christelijke vereniging van zorgaanbieders.

Onderzoeksoutput

8 Downloads (Pure)

Samenvatting

Results of an online survey investigating the relationships between communities of faith and chaplains working in the field care for people with intellectual disabilities
Vertaalde titel van de bijdrageReport National Image of Chaplains about Contact between Communities of Faith and People with Intellectual Disabilities
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieAmsterdam
Uitgeverijs.n
Aantal pagina's42
DOI's
StatusPublished - 10 mei 2022

Citeer dit