Protestants in the State of Israel. The case of Nes Ammim 1957-1967

  Onderzoeksoutputpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)344-360
  TijdschriftTrajecta
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit