Praktische theologie 2017-2019: trendbericht

  Onderzoeksoutput

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)74-80
  Aantal pagina's7
  TijdschriftHandelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - jun. 2020

  Citeer dit