Pneumatology and Actualism: Problems and Concerns in the Younger Barth’s Pneumatology

  Onderzoeksoutputpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)77-91
  TijdschriftZeitschrift für Dialektische Theologie
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit