Paul Dafydd Jones en Paul T. Nimmo (red.), The Oxford Handbook of Karl Barth (Oxford: UP, 2019)

Onderzoeksoutput

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)203-204
Aantal pagina's2
TijdschriftTheologia Reformata
Volume64
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit