Pastoraat in gemeente en parochie

  Onderzoeksoutput

  Samenvatting

  Pastorale zorg is één van de kernen van het werk van een geestelijke, een predikant of priester. Nu is pastoraat een breed begrip. Bovendien is er ook veel pastorale zorg te vinden buíten kerkelijke gemeenschappen. Het werk van geestelijke verzorgers in instellingen of bij overheidsdiensten (Justitie, Defensie) bestaat ook voor een groot deel uit pastorale zorg. De opkomst hiervan, heeft in de recente (internationale) theorievorming tot een wijziging in de begrippen gezorgd. Die begripswijziging laat zich goed vatten in de beweging van ‘Seelsorge’ naar ‘Spiritual Care’.[1]

  Deze beweging is ook wat paradoxaal: terwijl de christelijke gemeente de ‘Sitz im Leben’ van het pastoraat is, wordt de pastorale theorievorming sterk bepaald door de ‘secular age’. Wat binnen de kerk een plek heeft, wordt theoretisch vooral gestuurd door het seculiere domein. Ik zet dit hier bewust iets sterk aan, om in deze bijdrage de pastorale zorg weer even te kunnen localiseren in de kerk.
  Vertaalde titel van de bijdragePastoral Care in the Parish
  Originele taal-2Dutch
  OutputmediaOnline
  StatusPublished - 23 aug. 2021

  Citeer dit