Pastoraat en geloofsgemeenschap

  Onderzoeksoutput

  Samenvatting

  In mijn vorige blog heb ik een paar gedachten gewijd aan het pastoraat in kerkelijke gemeenten en parochies. Voor het gemak spreek ik in het vervolg over ‘gemeentepastoraat’. Precies die aanduiding laat zien waar het eigene ligt van deze vorm van pastorale zorg of geestelijke verzorging: zielzorg staat in verband met een (geloofs)gemeenschap. Dat geeft ook een uniek zicht op pastorale zorg. Anders dan de therapeut werkt de predikant of pastor binnen de ruimte van een gemeenschap. Hiermee staat gemeentepastoraat in een relationeel verband, gaat het om een gedeeld verhaal en kan er gesproken worden over een agenda onder de pastorale zorg.
  Een relationeel verband

  Een gemeentelid of parochiaan dat/die zich meldt bij een pastor, doet dat binnen het relationele verband van de geloofsgemeenschap. Ook een pastor die contact zoekt met een parochiaan of gemeentelid mag dit relationele verband veronderstellen.
  Vertaalde titel van de bijdragePastoral care and the Community of Faith
  Originele taal-2Dutch
  OutputmediaOnline
  StatusPublished - 20 sep. 2021

  Citeer dit