Oriental Orthodox Young Adults and Liturgical Participation: A Matter of Identity

Rima Nasrallah, P.M. Sonnenberg

  Onderzoeksoutputpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)358-378
  Aantal pagina's21
  TijdschriftExchange
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit