Opzichters of uitvoerders? Zorgende vaders in nieuwtestamentische en vroegrabbijnse parabels

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 22 mei 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit