Omgaan met crisis in het Oude Testament: de omgang met de Babylonische ballingschap

Onderzoeksoutput

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

Over omgaan met tijden van crisis in bijbelse tijden, met de Babylonische Ballingschap als voorbeeld. De profeet Jesaja laat drie wegen zien: leven in apathie, leven zonder God of gebod, of hopen op God en durven dromen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10-13
Aantal pagina's4
TijdschriftKontekstueel
Volume37
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 26 jan. 2023

Citeer dit