Omdat u niet aan de goden overgeleverd wilt zijn? De spanningsvolle relatie tussen het hedendaags humanisme en het christendom.

M.J. Stoutjesdijk, Roshnee Ossewaarde-Lowtoo

Onderzoeksoutputpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)203-211
Aantal pagina's9
TijdschriftRadix
Volume41
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit