Naar een christelijke theologie van de zorg: De bijdrage van John Swinton

Wilko van Holten, M.N. Walton, T. Tromp, Richart Huijzer

  Onderzoeksoutput

  Samenvatting

  Wat draagt het christelijk geloof bij aan ons denken over zorg en zorgrelaties? Het oeuvre van de Schotse praktisch theoloog John Swinton kan gezien worden aIs een antwoord op deze vraag. In dit opstel wordt een eerste introductie geboden van zijn werk in het Nederlandse taalgebied. Het geloof biedt volgens deze auteur een counterstory in onze Westerse cultuur. Heersende paradigma rond handicap, geestelijke gezondheid, schizofrenie, dementie, etc. worden door hem herijkt in het licht van het geloof. Deze herijking brengt Swinton tot tal van creatieve en constructieve voorstellen in ons denken omtrent menselijke waardigheid, persoonlijke identiteit, lichamelijkheid, tijd, vriendschap, handicap en subjectiviteit. Dit artikel beoogt niet in discussie te gaan met de standpunten van John Swinton, maar een reconstructie te bieden van de ‘theologie van de zorg’ zoals die in heel zijn oeuvre te vinden is. Aan het eind wordt deze ‘theologie van de zorg’ in vijf kernpunten samengevat.
  Vertaalde titel van de bijdrageTowards a Christian Theology of Care: The Contribution of John Swinton
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)39-50
  TijdschriftPsyche en geloof
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit