Moderne liturgie, stadsmarketing of heiligschennis? Reflectie op The Passion vanuit cultureel-antropologisch perspectief

Onderzoeksoutput

1 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageModern liturgy, city marketing or sacrilege?: Reflection on The Passion from a cultural-anthropological perspective
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)45-54
Aantal pagina's10
TijdschriftHandelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap
Volume2012
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2012

Citeer dit