Militaire ethiek voorbij groepsloyaliteit: Review of: Desirée Verweij (red.), Ethiek en de militaire praktijk, (Amsterdam : Boom, 2020)

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)253-255
  Aantal pagina's3
  TijdschriftRadix
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit