Maria als 'slavin van de Heer' (Lucas 1:38-48): een ambivalente blend van sociale realiteit en religieuze boodschap

Onderzoeksoutputpeer review

68 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-37
Aantal pagina's18
TijdschriftKerk en Theologie
Volume74
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan. 2023

Citeer dit