Lukas’ gelijkenis van de drachmen als tegenverhaal

Onderzoeksoutput

Vertaalde titel van de bijdrageLuke’s Parable of the Mines as a Counter Story
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 15 mrt. 2023

Citeer dit