Kan God op aarde wonen? tempels in de Bijbel en het oude Midden-Oosten

Onderzoeksoutput

Samenvatting

De hemel wordt vaak gezien als de plaats waar God woont, maar volgens de Bijbel woonde God ook op aarde, bijvoorbeeld in de tempel in Jeruzalem. De bijbelse ideeën over het wonen van God op aarde komen voor een flink deel overeen met de ideeën van andere volken in het Midden-Oosten over de aanwezigheid van goden in hun tempels. Maar er zijn ook verschillen. Die verschillen verklaren hoe het geloof in God kon voortbestaan, ook al is er al sinds het jaar 70 geen tempel meer.
Vertaalde titel van de bijdrageCan God Live on Earth?: temples in the Bible and the ancient Middle East
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)265-275
Aantal pagina's11
TijdschriftRadix
Volume48
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 27 dec. 2022

Citeer dit