Judaism, slavery and commemorative ritual in the Netherlands: from seder meal to Keti Koti

Onderzoeksoutputpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)65-85
Aantal pagina's21
TijdschriftNTT Journal for Theology and the Study of Religion
Volume73
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit