Jubilees and Hellenistic Encyclopaedism

  Onderzoeksoutputpeer review

  8 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-25
  TijdschriftJournal for the Study of Judaism
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit