Jozef en zijn broers: over slavernij en verzoening

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Het kabinet heeft het voornemen geuit om excuses te maken voor het slavernijverleden van Nederland. De slavenhandel en het werk van de slaven op de plantages van de Nederlandse koloniën heeft dit land mede gemaakt tot wat het nu is: welvarend en voor velen comfortabel. De gevolgen van deze geschiedenis werken nog altijd door. Voor mensen van kleur is het in dit land minder vanzelfsprekend een goed bestaan op te bouwen dan voor witte inwoners. Wat betekent het aanbod van excuses? Wat is er nodig om een begin te maken met verzoening? In de Jozefcyclus in het bijbelboek Genesis is een scène die ons hierover iets kan leren. Het gaat om de ontknoping van het Jozefverhaal.
Vertaalde titel van de bijdrageJoseph and his brothers: On slavery and reconciliation
Originele taal-2Dutch
UitgeverPThU
OutputmediaOnline
StatusPublished - 10 nov. 2022

Citeer dit