Jews on the Move: Catherine Hezser’s Jewish Travel in Antiquity

  Onderzoeksoutputpeer review

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)275-281
  Aantal pagina's6
  TijdschriftNTT Journal for Theology and the Study of Religion
  Volume75
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit