6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)139-140
Aantal pagina's2
TijdschriftDNK Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800
Volume45
Nummer van het tijdschrift97
StatusPublished - 2022

Citeer dit