In Christus één? Een reconstructie van spanningen en conflicten in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten rond 1912

  Onderzoeksoutput

  Samenvatting

  Aan de hand van bronteksten wordt een belangrijke episode uit de geschiedenis van de Bond VEG belicht, m.n. over de Bondszending en de zogeheten Uniform Belijdenis uit 1911.
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieAmsterdam
  UitgeverijStichting Seminarium Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
  Aantal pagina's200
  ISBN van geprinte versie9789074894586
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit