Impulsen voor een theologie van verzoening en reparatie in een context van racisme en slavernijverleden

Onderzoeksoutput

Samenvatting

De geschiedenis van slavernij en racisme, onlosmakelijk met elkaar verbonden, is wereldwijd een veelbesproken thema, op zijn laatst sinds de publicatie in 1952 van Frantz Fanon’s Peau noire, masques blancs (Zwarte huid, witte maskers). Nieuw is het onderwerp dus bepaald niet. Toch is er sinds de opkomst van de Black Lives Matter beweging in westerse samenlevingen een opleving van de aandacht voor slavernij en racisme. Helaas zijn theologische stemmen over dit thema in Nederland schaars. Toch zou juist de praktische theologie door aandacht voor geleefde theologie en door middel van kritische reflectie op hedendaagse praktijken in kerk en samenleving een bijdrage kunnen leveren aan de theologische en kerkelijke verwerking van het slavernijverleden, dat immers met de bijbel in de hand werd gerechtvaardigd. De pijnlijke vraag hoe het mogelijk is zwart te zijn en christen, is ontstaan vanwege dit verleden van de theologie. Andere vragen die om doordenking vragen: welke historische en/of hedendaagse kerkelijke structuren bevorderen de scheiding tussen witte en zwarte christenen? Hoe draagt onze manier van theologie bedrijven bij aan het in standhouden van een wit theologisch perspectief? Hoe kan het anders?
Vertaalde titel van de bijdrageIncentives for a theology of reconciliation and reparation in a context of racism and the commemoration of slavery
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-8
Aantal pagina's6
TijdschriftHandelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap
Volume50
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mrt. 2023

Citeer dit