'Ik ben met jullie, alle dagen...': over het doven van de paaskaars op Goede Vrijdag

Onderzoeksoutput

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-21
Aantal pagina's2
TijdschriftEredienstvaardig (voorloper van Laetare)
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2011

Citeer dit