Hoe wordt de Bijbel een bondgenoot bij de heilzame verwerking van het slavernijverleden

Onderzoeksoutput

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)8-11
Aantal pagina's4
TijdschriftOecumenische bezinning
Volume71
StatusPublished - 3 mei 2023

Citeer dit