Het lijdensverhaal uit het Middelnederlandse Leven van Jezus: Kritische editie van een veertiende-eeuwse passieharmonie uit Rooklooster (hs. Parijs, Bibliothèque Mazarine, 920)

August den Hollander, M.C.M. Klomp

  Onderzoeksoutputpeer review

  7 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)3-42
  Aantal pagina's39
  TijdschriftOns Geestelijk Erf
  Volume91
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit