Het evangelie volgens Markus: tussen vergetelheid en eerherstel

Onderzoeksoutput

Vertaalde titel van de bijdrageMark’s Gospel between Oblivion and Vindication
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 8 jun. 2023

Citeer dit