Heeft het sjabbatjaar nog iets te betekenen?

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Het Joodse jaar 5782, dat in september begon, is een zogenaamd sjabbatjaar. De regels voor het sjabbatjaar gaan terug tot de Hebreeuwse bijbel. De bekendste luiden dat elk zevende jaar het land niet mag worden bezaaid en bewerkt, en de oogst niet mag worden verkocht. Het sjabbatjaar lijkt een perfect model van sociale rechtvaardigheid. Kunnen we nog iets met het sjabbatjaar, of moeten we het wegstoppen in de map 'utopie'?
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 3 feb. 2022

Citeer dit