Hebben mensen Jezus wel nodig? Over de urgentie van het missionaire werk (Essay)

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)45-49
Aantal pagina's5
TijdschriftTijding
StatusPublished - 1 jun. 2022

Citeer dit