Geloven is drijven boven duizenden vademen diepte: [De vrije evangelische predikant ds. Jac. Lissenberg en zijn verzet tegen het fascisme en nationaalsocialisme]

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieAmsterdam
  UitgeverijStichting Seminarium Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit