Geloof in Galaten? Pistis als publieke relatie van trouw

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Het is een breed gedeelde opvatting dat ‘geloven’ de kern is van het christendom, en – terecht of onterecht – zelfs van religie in het algemeen. ‘Gelovigen’ dat zijn religieuzen. De woordgroep ‘geloof’ (geloven, gelovig, geloof) heeft in het Nederlands een bij uitstek cognitieve betekenis gekregen: geloven is vinden dat iets waar is. De vraag is echter of de Griekse woordgroep die in het vroege christendom zo’n rol van betekenis is gaan spelen, pistis en aanverwante termen, wel als ‘geloof’ begrepen moet worden. Dit artikel betoogt op grond van Grieks-Romeinse context dat de sociale deugden ‘trouw’ en ‘vertrouwen’ beter de lading van pistis dekken en leest diverse passages van de Galatenbrief in dit licht.
Vertaalde titel van de bijdrageFaith in Galatians?: Pistis as a public bond of trust
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)35-42
Aantal pagina's8
TijdschriftSchrift: tijdschrift over de bijbel
Volume50
Nummer van het tijdschrift292
StatusPublished - 2018

Citeer dit