Geloof de “Da Vinci Code”-achtige complottheorieën niet: Over het evangelie naar Markus

Onderzoeksoutput

Vertaalde titel van de bijdrageDo not believe Da Vinci Code-like conspiracy theories: On the Gospel according to Mark
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftFriesch Dagblad
StatusPublished - 19 nov. 2022

Citeer dit