Forward with basics: Enkele recente kerkelijke ontwikkelingen in het licht van de synode van Emden 1571

Onderzoeksoutputpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)24-38
Aantal pagina's15
TijdschriftKerk en Theologie
Volume73
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - apr. 2022

Citeer dit